(591)

துங்க மலர்ப்பொழில்சூழ் திருமாலிருஞ் சோலைநின்ற

செங்கட் கருமுகிலின் திருவுருப் போல்மலர்மேல்

தொங்கிய வண்டினங்காள் தொகுபூஞ்சுனை காள்சுனையில்

தங்குசெந் தாமரைகாள் எனக்கோர்சரண் சாற்றுமினே

 

பதவுரை

துங்கம் மலர் பொழில் சூழ்

-

ஓங்கின மலர்களையுடைய சோலைகள் சூழ்ந்த

திருமாலிருஞ் சோலை

-

திருமாலிருஞ்சோலையில்

நின்ற

-

நின்ற திருக்கோலமாய் எழுந்தருளியிருக்கிற

செம் கண் கருமுகிலின்

-

செந்தாமரை போன்ற திருக்கண்களையும் காளமேகம் போன்றவடிவையுமுடைய எம்பெருமானுடைய

தி உருபோல்

-

அழகிய வடிவம்போலே

மலர் முல் தொங்கிய வண்டு இனங்காள்

-

மலர்மேல் தங்கியிருக்கிற வண்டுக் கூட்டங்களே!

தொகு

-

நெருங்கியிருக்கின்ற

பூ சுனைகான்

-

அழகிய சுனைகளே!

சுனையில் தங்கு

-

அச்சுனைகளில் உள்ள

செம் தாமரைகாள்

-

செந்தாமரை மலர்களே!

எனக்கு

-

(உங்கள் யமதூதர்களாக நினைக்கிற) எனக்கு

ஓர் சரண் சாற்றுமின்

-

ஒரு பற்றுக்கோடு சொல்லுங்கள்

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார் எழுதிய

விளக்க உரை

***- திருமாலிருஞ்சோலைமலைப் பொழில்களில் மலர்ந்துள்ள பூக்களில் தங்குகின்ற வண்டுகளும் சுனைகளும் அழகருடைய திருவுருவை நினைப்பூட்டி நலிவதனாலும், சுனைகளில் அலர்ந்த செந்தாமரை மலர்கள் அவருடைய திவ்யாவயவங்களுக்கு ஸ்மாரகங்களாய்க்கொண்டு ஹிம்ஸிப்பதனாலும் அந்த ஹிம்ஸையைப் பொறுக்கமாட்டாத ஆண்டாள் அவற்றை நோக்கி ‘அந்தோ! நான் உங்களுக்குத் தப்பிப் பிழைப்பதொரு உபாயம்சொல்ல வல்லீர்களோ?‘ என்கிறாள்.

துங்கம் - வடசொல். கருமுகில் - முற்றுவமை, “தாவிவையங்கொண்ட தடந்தாமரைகட்கே“ என்றாற்போல. சுனை - நீர்நிலை. சரண் - ஸரணம்.

 

English Translation

O Dark beetles sitting on blossoms over tall groves! O Deep lakes! O Red lotuses of the lake! You haunt me with the dark hue and the lotus-eyes of my Lord. Pray show me a place to escape to.

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain