(3071)

மாறிமாறிப்பலபிறப்பும்பிறந் தடியையடைந்துள்ளந்தேறி

ஈறிலின்பத்திருவெள்ளம் யான்மூழ்கினன்,

பாறிப்பாறியசுர ர்தம்பல்குழாங்கள்நீறெழ, பாய்பறவையொன்

றேறிவீற்றிருந்தாய் உன்னை யென்னுள்நீக்கேலெந்தாய்

 

பதவுரை

பல பிறப்பும்

-

பல பிறவிகளிலும்

மாறி மாறி பிறந்து

-

பலகாலும் பிறந்து (இப்படி பிறப்பது இறப்பதாய் செல்லுகிற ஜன்ம பரம்பரைகளிலே வாரா நிற்க)

அடியை அடைந்து

-

இன்று உன் திருவடிகளைக்கட்டி

உள்ளம் தேறி

-

மனம் தெளிந்து

ஈறு இல்

-

முடிவில்லாத

இன்பத்து இரு வெள்ளம்

-

ஆனந்தப் பெருவெள்ளத்திலே

யான் மூழ்கினன்

-

நான் ஆழ்ந்துவிட்டேன்

அசுரர் தம்

-

அஸூரர்களினுடைய

பல் குழாங்கள்

-

பல கூட்டங்கள்

பாறி பாறி

-

அடியோடு அழிந்து

நீறு எழ

-

நீறாகும் படி

பாய் பறவை ஒன்று ஏறி வீற்றிருந்தாய்

-

பாய்கின்ற பெரிய திருவடியை வாஹனமாகக் கொண்டு எழுந்தருளியிருப்பவனே!

எந்தாய்

-

என் தந்தையே!

உன்னை

-

உன்னை

என்னுள்

-

என்னிடத்தில் நின்றும்

நீக்கேல்

-

பிரியச் செய்யாதிருக்க வேணும்.

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார் எழுதிய

விளக்க உரை

***- பிரானே! உன்னுடைய நிரிஹேதுகமான அநுக்ரஹத்தாலே பெற்ற இந்த நன்மை, இனியொருநாளும் இடையறாதொழிய வேணும் இதுலே யெனக்கு வேண்டுவது, என்று எம்பெருமானைப் பிரார்த்திக்கின்றார். கடலிலே கிடந்ததொரு துரும்பானது, அலைமேலலையாகத் தள்ளப்பட்டு கரைசேருமாபோலே, அடியேனும் யாதொரு ஸூக்ருதலேகமுமின்றிக்கே பிறப்பது மிறப்பதுமாய் மாறிமாறிப் பிறந்து வந்து கொண்டிருக்கச்செய்தே, நிர்ஹேதுகமாக உன் திருவடிகளிலே கிட்டிக் கொண்டு நிற்கக் கண்டேனித்தனை. இங்ஙனே திருவடிகளிற் கிட்டினவாறே ‘இனி நாம் வாழ்ந்தோமாவோம்’ என்று ஒருவாறு நெஞ்சு தேறுதலடைந்தேன்; அந்தத் தேறுதலுண்டானவாறே, பெரிய ஆனந்தக் கடலிலே ஆழ மூழ்கினவனானேன்; என்னோடே இப்படி வந்து கலந்த நீ, ஒரு நாளும் இனிப் பிரியாதிருக்க பேணும் பலவகைப்பட்ட அசுரக் குழாங்கள் நீறாகும்படியாகப்பாய்கின்ற, பெரிய திருவடியை நியதமர்க அடிமை கொண்டிருக்குமாபோலே, அடியேனையும் ஆத்மாவுள்ள தனையும் ஆட்கொண்டருள வேணுமென்று அபேக்ஷத்தாராயிற்று.

 

English Translation

O Lord who rides the Garuda bird raising clouds of dust, chasing out the Asura clans!  Through countless cycles of birth and death I have found your feet,  My heart is consoled and bathed in a flood of endless joy.  Pray do not part from me.

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain