(3064)

வைகுந்தாமணிவண்ணனே, என்போல்லாத்திருக்குறளா,

என்னுள்மன்னி, வைகும்வைகல்தோறும் அமுதாயவானேறே,

செய்குந்தாவருந்தீமையுன்னடியார்க்குத்தீர்த்தசுரர்க்குத்தீமைகள்

செய்குந்தா, உன்னைநான் பிடித்தேன் கொள்சிக்கெனவே.

 

English Translation

Germ-hued Lord Vaikunta, my wickedly beautiful manikinl Lord eternat residing in me sweetly, at all times and forever! O Kunda blossom giving relief to devotees and soe to the Asuras! Know that I have you firmly held in me!

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain