(1457)

(1457)

பூமரு பொழிலணி விண்ணகர்மேல்,

காமரு சீர்க்கலி கன்றிசொன்ன,

பாமரு தமிழிவை பாடவல்லார்,

வாமனன் அடியிணை மருவுவரே.

 

பதவுரை

பூமரு

-

(எப்போதும்) பூக்கள் பொருந்தி இருக்கப்பெற்ற

பொழில்

-

சோலைகளாலே

அணி

-

அலங்கரிக்கப்பட்ட

விண்ணகர் மேல்

-

திருவிண்ணகர்த் திருப்பதி விஷயமாக,

காமரு சீர் கலிகன்றி சொன்ன

-

விரும்பத்தக்க ஸ்ரீ வைஷ்ணவ லக்ஷமியை யுடையரான திருமங்கையாழ்வார் அருளிச்செய்த

பா மரு தமிழ் இவை

-

தமிழ் பாசுரங்கள் நிறைந்த இத்திருப்பதிகத்தை

பாட வல்லார்

-

ஓத வல்லவர்கள்

வாமனன்

-

ஸர்வேச்வரனுடைய

அடி இணை

-

உபய பாதங்களை

மருவுவர்

-

பொருந்தப் பெறுவர்.

 

English Translation

These Tamil songs giving sweetness to heart, on fragrant groves all around Vinnagar town, by Kalikanri adorable poet, -those who can master will see the holy feet, O Lord! If you grace me the grace of your holy presence, I seek to be freed of the birth in this world, Vinnagar!

Last Updated (Thursday, 13 January 2011 10:06)

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain