(3762)

ஊர்வ ளம்கிளர் சோலையும் கரும்பும்பெருஞ் செந்நெலும்சூழ்ந்து

ஏர்வ ளம்கிளர் தண்பணைக் குட்டநாட்டுத் திருப்பூலியூர்,

சீர்வ ளம்கிளர் மூவுல குண்டுமிழ் தேவபிரான்,

பேர்வ ளம்கிளர்ந் தன்றிப் பேச்சிலளின்றிப் புனையிழையே.

 

பதவுரை

ஊர் வளம் கிளர் சோலையும்

-

ஊரின் வளத்தைத் தெரிவிக்கின்ற சோலைகளும்

கரும்பும் பெருசெந்நெலும் சூழ்ந்து

-

கரும்புகளும் பெரிய செந்நெற் பயிர்களும் சூழப்பெற்றிருப்பதாய்

ஏர் வளம் கிளர் தண் பணை

-

செல்லு மழகுமிக்க குளிர்ந்த நீர் நிலங்களை யுடைத்தான

குட்டநாடு திருப்புலியூர்

-

திருப்புலியூரில்

சீர் வளம் கிளர்

-

திருக்குணங்களின் சிறப்பு விளங்கப் பெற்ற

மூ உலகு உண்டு

-

த்ரிலோக ரக்ஷகனான எம்பெருமானுடைய

பேர் வளம்

-

திருநாமங்களின் சிறப்பை

இன்று

-

ஆபரணமணிந்த இந்நாளில்

இப் புனையிழை

-

இத்தலைமகள்

கிளர்ந்தன்றி பேச்சு இலள்

-

ஓவாது சொல்லா நின்றாள்.

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார் எழுதிய

விளக்க உரை

***- திருப்புலியூரின் வளங்களைச் சொல்லத்தொடங்கி “வண்டினமுரலுஞ்சோலை மயிலினமாலுஞ்சோலை கொண்டல்மீதணவுஞ்சோலை குயிலினங் கூவுஞ்சோலை அண்டர்கோனமருஞ்சோலை“ என்றாப்போலே சோலைகளின் வளத்தைச் சொல்லுவது, வயலடங்கலும் செல்லுமழகைச் சொல்லுவது, சுற்றிலும் நீர்நிலைகள் சூழ்ந்திருக்குமழகைச் சொல்லுவதாய் இப்பெண்பிள்ளை பேசுமழகுகளை என் சொல்வேன்? இவ்வளவேயோ? அத்தலத்துப் பெருமானுடைய ஆபத்ஸகத்வமென்னுந் திருக்குணத்தலே யீடுபட்டு அவன் ஸகல்லோகங்களையும் தீருவயிற்றிலேவைத்து வெளிநாடு காணவுமிழ்ந்த செயலையும் சொல்லாநின்றாள், இவையொழிய வேறொரு பேச்சுமறியாள். இவை சொல்லும்போது இவளுடைய வடிவு ஆபரணம் பூண்டாற்போலே விளங்குமழகும். அப்ரமேயம், இவற்றாலம் இவளுக்குக் திருப்புலியூர்ப் பெருமானோடு கலவி நேர்ந்திருக்கவேணும்போல் தோன்றுகிறது என்கிறாளாயிற்று தோழி.

புனையிழை –அணியப்பட்ட ஆபரணஙகளை யுடையவனென்கை.

 

English Translation

Yoked bullocks plough the fertile fields in Kuttanadu, where groves and plantations grow tall to speak the wealth, -of the Lord who swallowed and remade the world, the Lord of celestials.  This bright dame speaks to none, except about his glories

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain